FORSIDE | PROFIL | UDGLØDNING | GODKENDELSER | LEVERINGSSIKKERHED | BETINGELSER| KONTAKT  
UDGLØDNING

Varmebehandlinger af stål- og metalemner foretages for at fjerne utilsigtede spændinger eller for at ændre mikrostrukturen i emnet til en mere hensigtsmæssig.
De mest almindelige varmebehandlinger er:

1. Afspændingsglødning er en varmebehandling der fjerner spændinger i emnerne uden at ændre metallets egenskaber væsentligt.
Afspændingsglødning af konstruktionsstål foretages, afhængigt af materiale og emneudformning, ved 550 – 650 gr. i 15 min til flere timer efterfulgt af langsom og ensartet afkøling.
Denne varmebehandling giver en forøgelse af sejheden i både materialet men også i høj grad i svejsesømme og overgangszoner.

Afspændingsglødning kan anbefales i flg. tilfælde :

a) Ved stålkonstruktioner hvor svejsninger og udformning giver anledning til spændings-koncentrationer, der kan føre til revnedannelse og udmattelsesbrud.

b) Ved krav om meget fine tolerancer, er det en fordel at foretage afspændingsglødning efter grovbearbejdning og inden sletbearbejdning for at forhindre kastninger i det færdige emne.

Afspændingsglødning kan altid anbefales ved reparationssvejsning på maskinstativer, presser samt ved svejsning på stålstøbegods.
Austenitstruktur

2. Normalisering af metaller foretages efter kraftig kolddeformation for at gendanne en finkornet struktur helt fri for spændinger.

Temperaturen er generelt højere end ved afspænding, og dette giver den ulempe, at der er fare for deformation og glødeskaller.

Normalisering af konstruktionsstål foretages ved 890 – 920 gr. iI 15 – 45 min. efterfulgt af luftkøling.


3. Austenitglødning er en varmebehandling af rustfaste stål ved 1000 – 1100 gr. efterfulgt af bratkøling i enten vand eller luft.

Dette giver stålet den gode austenittiske struktur, der både er sej og korrosionsfast.

Ulempen er at stålet ved den høje temperatur er meget blødt og derfor kan der nemt opstå deformationer.

Varmebehandlingen vil ligeledes give en ret kraftig glødeskal, der skal fjernes ved bejdsning.

Industriglødning råder over bejdsekar på
5 x 3 x 2,5 meter.

4. Glødning af stålstøbegods foretages for at ændre strukturen til en mere sej og deformerbar type. Kan udføres ved mange temperaturer afhængigt af materialet. Vi rådgiver gerne.

5. Glødning af metaller som aluminium, messing og kobber udføres i stort omfang. Forhør om temperaturer.


Industriglødning A/S råder over slyngrenseanlæg, der renser emnerne med stålkugler.

INDUSTRIGLØDNING A/S • Silkeborgvej 30 • Almind • DK-8800 Viborg • Tel. 86 63 96 00 • e-mail